Komunální technika

  • popelářských vozů
  • výsypných mechanismů
  • lisovacích mechanizmů
  • paketovacích lisů
  • kontejnerů
  • kontejnerových ramen
  • hydraulických válců pro tuto techniku