Recyklace

Zajišťujeme opravy:

  • polypových drapáků a přídavných zařízení
  • vevařování nových špiček z otěruvzdorného materiálu na šrotové drapáky, drapáky na vykládku dřeva, drapáky překládkových bagrů a hydraulických ruk
  • hydraulických válců
  • hydraulických otočí
  • hydraulických ramen
  • ochranné kryty hydrauliky

    Vyrábíme a dodáváme nože a břity používané při recyklaci kovového odpadu:

    • břity a nože pro stříhací a lisovací zařízení
    • šrotovací zařízení
    • hydraulické lisy
    • štípací kleště
    • demoliční kleště