WS 85

Síta upevněná pomocí adaptační lišty jsou nejpoužívanějším systémem, který je vužíván ve většině štěrkoven a pískoven v Evropě.