Napínaná síta

Polyuretanová napínaná síta nahrazují jiná napínaná síta, a to prakticky bez nutnosti úpravy třídiče. Lze jimi nahradit jakékoliv polyuretanové, gumové nebo ocelové síto.

Vyztužení sít ocelovými lanky nebo ocelovými pruty zajišťuje dobré vypínání sít při instalaci. Výsledkem je bezpečná přilnavost ke konstrukci třídiče, což zefektivňuje třídění.

Druhy napínaných sít:

PŘÍČNĚ NAPÍNANÁ s jedním obloukem

PŘÍČNĚ NAPÍNANÁ s dvěma oblouky

PODÉLNĚ NAPÍNANÁ