Vyberte stránku

NAPÍNANÁ SÍTA

Polyuretanová napínaná síta nahrazují jiná napínaná síta, a to prakticky bez nutnosti úpravy třídiče. Lze jimi nahradit jakékoliv gumové nebo ocelové síto.

Vyztužení sít ocelovými lanky nebo ocelovými pruty zajišťuje dobré vypínání sít při instalaci. Výsledkem je bezpečná přilnavost ke konstrukci třídiče, což zefektivňuje třídění.

DRUHY NAPÍNANÝCH SÍT:

PŘÍČNĚ NAPÍNANÁ s jedním obloukem

polyuretanová příčně napínaná síta s jedním obloukem

PŘÍČNĚ NAPÍNANÁ s dvěma oblouky

polyuretanová příčně napínaná síta se dvěma oblouky

PODÉLNĚ NAPÍNANÁ

polyuretanová podélně napínaná síta
napínaná polyuretanová síta
napínaná polyuretanová síta