Vyberte stránku

SERVISNÍ PRÁCE

VÝROBA NOVÉ VÝSYPKY SE SKLÁPĚCÍM MECHANISMEM

výsypka se sklápěcím mechanismem

původní výsypka se sklápěcím mechanismem

výsypka se sklápěcím mechanismem

nová výsypka se sklápěcím mechanismem

VÝROBA NÁSYPKY

násypka

VÝROBA POTRUBÍ

potrubí

POLYURETANOVÝ NÁSTŘIK SLOUPU

polyuretanový nástřik sloupu

VYLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU

vyložení zásobníku
vyložení zásobníku
vyložení zásobníku

NÁSTŘIK ZÁSOBNÍKU KAMENIVA

původní zásobník kameniva

zásobník kameniva před nástřikem

nástřik zásobníku kameniva

zásobník kameniva po nástřiku

VÝROBA A VÝMĚNA KOREČKU

výroba a výměna korečku

výroba a výměna korečku

servisní práce
servis zásobníku